۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 133

مهلت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد
مهلت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۹ تا ساعت ۲۴ امروز، چهارشنبه ۱۵ مردادماه ادامه دارد؛ تاکنون بیش از ۴۵۵ هزار داوطلب کارت گرفتند.