۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 250

نتیجه آزمون 1 فیزیولوژی دکتر قاسمی

نتیجه آزمون 1 فیزیولوژی دکتر قاسمی
 
1 نگین احمدی 66%
2 فاطمه جمشیدی 53%
3 ریحانه زینلیان 49%
4 سوگل هاشمی 45%
5 موسی عزیزپور 45%
6 مهدی علیزاده 53%
7  فاطمه جوادی 33%
8 رقیه بشیری 39%
9 حسین عبدلی 71%
10 فاطمه شاکری 47%
11 غزاله خلیلی 56%
12 بینه خشنودی راد 57%