اولین جلسه کلاس بافت شناسی و جنین شناسی دکتری بیولوژی تولید مثل را رایگان شرکت کنید!

اولین جلسه کلاس بافت شناسی و جنین شناسی دکتری بیولوژی تولید مثل را رایگان شرکت کنید! » ادامه خبربرگزاری کلاس انگل شناسی کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت. جلسه اول به صورت رایگان و آزمایشی

برگزاری کلاس انگل شناسی کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت. جلسه اول به صورت رایگان و آزمایشی » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز پنجشنبه 30 آبان 98
تعداد بازدید : 136 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 30 آبان 98


تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1400 در سایت سنجش پزشکی منتشر شد

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1400 در سایت سنجش پزشکی منتشر شد » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز چهارشنبه 29 آبان 98
تعداد بازدید : 112 |

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 29 آبان 98


برنامه کلاسی روز سه شنبه 28 آبان
تعداد بازدید : 147 |

برنامه کلاسی روز سه شنبه 28 آبان


برنامه کلاسی روز دوشنبه 27 آبان 98
تعداد بازدید : 116 |

برنامه کلاسی روز دوشنبه 27 آبان 98برنامه کلاسی روز شنبه 25 آبان 98
تعداد بازدید : 79 |

برنامه کلاسی روز شنبه 25 آبان 98