مبانی اپیدمیولوژی، مقدمات آمار زیستی، اصطلاحات پزشکی، بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی بیماریها در دو روز در هفته
تعداد بازدید : 206 |

تنها مرکز برگزار کننده تخصصی کلاسهای اپیدمیولوژی

تنها مرکز برگزار کننده تخصصی کلاسهای اپیدمیولوژی
مبانی اپیدمیولوژی، مقدمات آمار زیستی، اصطلاحات پزشکی، بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی بیماریها در دو روز » ادامه خبر


تخفیفات ویژه روز دانشجو از تا 22 آذرماه 97 در سراسر کشور

تخفیفات ویژه روز دانشجو از تا 22 آذرماه 97
یک هفته تخفیفات ویژه کلاسهای حضوری، بسته های آموزشی، کلاسهای مجازی، آزمون آزمایشی و مشاوره تخصصی به مناسبت روز دانشجو » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز یکشنبه 18 آذر 97
تعداد بازدید : 41 |

برنامه کلاسی روز یکشنبه 18 آذر 97

برنامه کلاسی شنبه 17 آذر 97 - انقلاب
تعداد بازدید : 33 |

برنامه کلاسی شنبه 17 آذر 97 - انقلاب


تنها مرکز برگزار کننده دوره های تخصصی دکتری علوم پزشکی


تنها مرکز برگزار کننده دوره های تخصصی دکتری علوم پزشکی
دوره های تخصصی علوم سلولی کاربردی، علوم اعصاب، مهندسی بافت، پزشکی مولکولی، نانوتکنولوژی پزشکی، داروسازی، بیولوژی تولیدمثل » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز جمعه 16 آذر ماه 97
تعداد بازدید : 41 |

برنامه کلاسی روز جمعه 16 آذر ماه 97


برنامه کلاسی روز پنجشنبه 15 آذر 97
تعداد بازدید : 61 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 15 آذر 97