۱۷ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 14448

برنامه آزمونهای زبان MHLE در سال 1394
مرکز آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت برنامه این آزمونها را به شرح زیر اعلام کرده است.

آزمون MHLE شماره 28 که اولین نوبت برگزاری این آزمون در سال 1394  میباشد در 7 خرداد ماه 94 برگزار خواهد شد.
به دلیل این که پیش نیاز آزمون دکتری وزارت بهداشت دارا بودن مدرک زبان میباشد و اکثر داوطلبان آزمون دکتری وزارت بهداشت علاقه مند هستند در آزمون MHLE شرکت کنند سه مرحله دیگر آزمون در تابستان برگزار میشود که دو مرحله از آن در تاریخهای 1 و 29 مرداد ماه برگزار خواهد شد و آزمون سوم تابستان 26 شهریور برگزار خواهد شد.
داوطلبان کنکور دکتری وزارت بهداشت با قبول شدن در هر یک از  چهار آزمون ذکر شده در فوق اجازه شرکت در آزمون دکتری سال 94 را خواهند داشت.
طبق سالهای گذشته احتمالا آزمون دکتری وزارت بهداشت در آبان ماه 94 برگزار خواهد شد و ثبت نام در این کنکور شهوریور ماه 94 است.

برای ثبت نام در آزمونها و کسب اطلاعات بیشتر از سایت مرکز آزمون وزارت بهداشت به آدرس  www.sanjeshp.ir مراجعه کنید.