برنامه کلاسی شنبه 17 آذر 97 - انقلاب
تعداد بازدید : 12 |

برنامه کلاسی شنبه 17 آذر 97 - انقلاب


تنها مرکز برگزار کننده دوره های تخصصی دکتری علوم پزشکی


تنها مرکز برگزار کننده دوره های تخصصی دکتری علوم پزشکی
دوره های تخصصی علوم سلولی کاربردی، علوم اعصاب، مهندسی بافت، پزشکی مولکولی، نانوتکنولوژی پزشکی، داروسازی، بیولوژی تولیدمثل » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز جمعه 16 آذر ماه 97
تعداد بازدید : 14 |

برنامه کلاسی روز جمعه 16 آذر ماه 97


برنامه کلاسی روز پنجشنبه 15 آذر 97
تعداد بازدید : 32 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 15 آذر 97برنامه کلاسی روز چهارشنبه 14 آذر 97
تعداد بازدید : 16 |

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 14 آذر 97


برنامه کلاسی سه شنبه 13 آذر 97 - واحد انقلاب
تعداد بازدید : 18 |

برنامه کلاسی سه شنبه 13 آذر 97 - واحد انقلاب


برنامه کلاسی روز دوشنبه 12آذر ماه 97
تعداد بازدید : 21 |

برنامه کلاسی روز دوشنبه 12آذر ماه 97