مشاوره ویژه کارشناسی ارشد و دکتری با دکتر خلیلی (تلفنی)
تعداد بازدید : 889 |

مشاوره ویژه کارشناسی ارشد و دکتری با دکتر خلیلی (تلفنی)

http://www.dkg.ir/cart/finalize/token/5633 » ادامه خبر


برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید
تعداد بازدید : 541 |

برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید

برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه
تعداد بازدید : 47 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند
تعداد بازدید : 57 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 27 اسفند
تعداد بازدید : 85 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 27 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 27 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 26 اسفند
تعداد بازدید : 72 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 26 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 26 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 25 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 25 اسفند » ادامه خبر


تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 441 |

تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی

تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی » ادامه خبر


فراخوان جذب نمایندگی فعال دکتر خلیلی در سراسر کشور
تعداد بازدید : 136 |

فراخوان جذب نمایندگی فعال دکتر خلیلی در سراسر کشور

فراخوان جذب نمایندگی فعال دکتر خلیلی در سراسر کشور » ادامه خبر