برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 31 شهریور
تعداد بازدید : 22 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 31 شهریور

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 31 شهریور » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 1 مهر
تعداد بازدید : 8 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 1 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 1 مهر » ادامه خبر


اعلام اسامی رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 96
تعداد بازدید : 5523 |

افتخارات گروه آموزشی دکترخلیلی در کنکور ارشد 96

اعلام اسامی رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 96 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 30 شهریور
تعداد بازدید : 23 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 30 شهریور

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 30 شهریور » ادامه خبر


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز چهارشنبه 29 شهریور
تعداد بازدید : 24 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز چهارشنبه 29 شهریور


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز سه شنبه 28 شهریور
تعداد بازدید : 38 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز سه شنبه 28 شهریور

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز سه شنبه 28 شهریور » ادامه خبر


نتایج آزمون 3 باکتری شناسی استاد بلوری کد پنجشنبه
تعداد بازدید : 43 |

نتایج آزمون 3 باکتری شناسی استاد بلوری کد پنجشنبه

نتایج آزمون باکتری شناسی استاد بلوری کد پنجشنبه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز دوشنبه 27 شهریور
تعداد بازدید : 33 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز دوشنبه 27 شهریور

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز دوشنبه 27 شهریور » ادامه خبر


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز جمعه 24 شهریور
تعداد بازدید : 56 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز جمعه 24 شهریور


نتایج آزمون سلولی مولکولی دکتر اقدم کد پنجشنبه
تعداد بازدید : 107 |

نتایج آزمون سلولی مولکولی دکتر اقدم کد پنجشنبه

نتایج آزمون سلولی مولکولی دکتر اقدم کد پنجشنبه » ادامه خبر