آخرین فرصت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 96
تعداد بازدید : 2099 |

آغاز ثبت نام ترم زمستان کارشناسی ارشد


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 3 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 3 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 4 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 4 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 5 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 5 بهمن » ادامه خبر
کنسلی کلاس فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (پاییز) دکتر صالحیان  پنجشنبه 30 دی ماه

کنسلی کلاس فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (پاییز) دکتر صالحیان  پنجشنبه 30 دی ماه » ادامه خبر


کنسلی کلاس بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد ، جمعه 1 بهمن ماه

کنسلی کلاس بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد ، جمعه 1 بهمن ماه » ادامه خبر


برگزاری کلاس فارماکولوژی دکتری دکتر رجب نیا  پنج شنبه 30 دی ماه

کلاس فارماکولوژی دکتری دکتر رجب نیا  پنج شنبه 30 دی ماه ، ساعت 13 الی 16 » ادامه خبر


کلاس شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی پنج شنبه 30 دی
تعداد بازدید : 10 |

کلاس شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی پنج شنبه 30 دی

کلاس شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی پنج شنبه 30 دی » ادامه خبر