کنسلی کلاس سلولی مولکولی دکتر اقدم کد تابستان شعبه انقلاب

کنسلی کلاس سلولی مولکولی دکتر اقدم کد تابستان شعبه انقلاب » ادامه خبربرنامه کلاس  های ارشد و دکتری روز پنجشنبه 1 شهریور
تعداد بازدید : 5 |

برنامه کلاس های ارشد و دکتری روز پنجشنبه 1 شهریور


اطلاعیه تعطیلی کلاس های چهارشنبه 31 مرداد
تعداد بازدید : 29 |

اطلاعیه تعطیلی کلاس های چهارشنبه 31 مردادبرنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد
تعداد بازدید : 32 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 26 مرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 مردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 مردادماه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 24 مردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 24 مردادماه » ادامه خبر


آیین نامه واحد آموزش گروه آموزشی دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 98 |

آیین نامه واحد آموزش گروه آموزشی دکتر خلیلی


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد
تعداد بازدید : 38 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد » ادامه خبر